BERENIKA ?? Vysoké Mýto, o.p.s.


MOTTO

„Berenika je nositelkou vít?zství. Pro rodiče d?tí s mentálním a t?lesným postižením je vít?zstvím, pokud vidí své d?ti šťastné, spokojené a p?ijaté ve společnosti. Smyslem našeho snažení je smazat rozdíly mezi zdravými a handicapovanými osobami a vyrovnat jejich možnosti. Chceme, aby se naše d?ti cítily pot?ebnými, užitečnými a plnohodnotnými občany.“

 

 

Zápis o.p.s.

Obecn? prosp?šná společnost je zapsána dne 21.1.2014, spisová značka: O 419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

 

Druh obecn? prosp?šných služeb

Sociální služby:

  • Denní stacioná?
  • Chrán?né bydlení
  • Odlehčovací služby

Služby zam?stnanosti:

  • Coffee Club Berenika

 

Správní rada

Mgr. Michaela Tauchmanová ?eháková - p?edsedkyn? správní rady

Alena Šlézová- členka správní rady

Klára Voláková- člen správní rady

 

Poskytovatelé dotací

MPSV, Pardubický kraj, ??ad práce ?stí nad Orlicí, M?sto Vysoké Mýto

 

Sponzo?i

Iveco Czech Republic a.s. , Eurovia a.s. závod Pardubice, Šmídl s.r.o., Nadační fond Albert, ECOMETAL-E spol. s.r.o., Konzum - obchodní družstvo v ?stí nad Orlicí, Povodí Labe - státní podnik Hradec Králové, Kuncovo knihkupectví, H.R.G. spol. s.r.o. Litomyšl, Církev československá husitská Vysoké Mýto, Truhlá?ství Volák, Dm drogerie markt s.r.o., NO PASIVO o.s., Autoklub Autokros Žabmerk v A?R r.č. 1804, Olbo&Mehler, ATEMIT s.r.o., M?sto Chrudim, TOMIL s.r.o., manželé Vaníčkovi, paní Helena Mandíková, MUDr. Marie Novotná, MUDr. Miroslava Hájková, ab-design