Pro zájemce

Máte zájem o naše služby?

Informace pro zájemce

Pokud máte zájem využít některou z našich služeb, seznamte se prosím nejdříve s našimi garantovanými nabídkami. Nalezente zde informace o tom, co, kdy a jak klientům nabízíme.

Garance poskytovaných služeb v denním stacionáři (PDF).

Garance poskytovaných služeb chráněného bydlení (PDF).

Garance poskytovaných služeb v odlehčovacích službách (PDF).

Pravidla organizace

Pro zájemce připomínáme několik pravidel pro chování v prostorách naší organizace.

Pravidla organizace (PDF).

Předávání informací

 • při osobní návštěvě v Berenice (plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto, 566 01) – Po, Pá od 8.00 – do 12.30 a od 13.45 – do 15.00 h
 • telefonicky na tel: 468 003 470, Po – Pá od 8.00 – do 12.30 a od 13.45 – do 15.00 h
 • na stránkách www.berenika-vm.cz
 • elektronickou formou – emailem: rehakova.berenika@seznam.cz

O aktuálním dění v naší organizaci Vám mohou posloužit i naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/dennicentrum.berenika. 

Jednání se zájemcem

 • Probíhá v Centru sociálních služeb v BERENICE, na adrese plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto, 566 01, v kanceláři ředitelky/sociální pracovnice
 • na jiném předem dohodnutém místě (místo musí být k tomuto jednání vhodné),
 • Za organizaci –  je přítomna: ředitelka, sociální pracovnice
 • Jednání se spolu se zájemcem a soudně určeným zástupcem je dále oprávněn zúčastnit se rodinný příslušník nebo kdokoliv, koho zájemce chce mít přítomného u tohoto rozhovoru.

Jednání se zájemcem o poskytování služeb

1. První kontakt s návštěvníkem v denním centru, vzájemné nezávazné ústní předání základních informací mezi pracovníkem a zájemcem
 • sjednání další schůzky,
 • předání Žádosti o poskytování sociální služby,
 • v případě chráněného bydlení a odlehčovacích služeb pobytových předání Žádosti o vyjádření lékaře.
2. Jednání se zájemcem (rodičem nebo opatrovníkem nebo jiným, soudem určeným zástupcem) s cílem:
 • zjištění potřeb zájemce a jeho nepříznivé sociální situace, kterou by chtěl řešit pomocí poskytování sociálních služeb,
 • rozhodnutí, zda zjištěné potřeby a nepříznivá sociální situace  lze řešit poskytováním námi nabízených služeb,
 • předání informací zájemci srozumitelným způsobem o poskytovaných službách včetně prohlídky prostor a seznámení se s klienty a pracovníky,
 • dohodnutí termínu další schůzky.

Pokud by při jednání bylo zjištěno, že potřeby zájemce nejsme schopni uspokojit, sociální pracovník poskytne základní sociální poradenství.

V případě, že potřeby zájemce lze řešit poskytováním nabízených služeb, ale není volná kapacita pro okamžité přijetí, je žadatel zařazen do Evidence žadatelů. Při uvolnění kapacity nerozhoduje datum přijetí Žádosti, ale zhodnocení naléhavosti řešit nepříznivou sociální situace žadatele a jeho potřeb.

Zájemce před touto schůzkou zašle, nebo přímo při schůzce předá vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby, Žádost o vyjádření lékaře (CHB a OS), s sebou přinese v případě, že má soudem určeného zástupce jeho pověření a Rozsudek o omezení svéprávnosti.

3. Jednání se zájemcem (rodičem nebo opatrovníkem nebo jiným, soudem určeným zástupcem) s cílem :
 • vyjednání individuálního poskytování služby
 • odsouhlasení návrhu Individuálního plánu
 • odsouhlasení a podepsání Dohody o poskytování sociální služby

Sociální pracovník na této schůzce zájemci vysvětlí obsah Individuálního plánu a Dohody o poskytování sociálních služeb jemu srozumitelným způsobem.

Přesunout se na začátek