BERENIKA

Vysoké Mýto, o.p.s

Motto

Berenika je nositelkou vítězství. Pro rodiče dětí s mentálním a tělesným postižením je vítězstvím vidět své děti šťastné, spokojené a přijaté ve společnosti. Smyslem našeho snažení je smazat rozdíly mezi zdravými a handicapovanými osobami a vyrovnat jejich možnosti. Chceme aby se naše děti cítily potřebnými, užitečnými a plnohodnotnými občany.

Služby

Denní stacionář

Poskytuje lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením od 16 do 64 let podporu k dosažení nejvyššího možného stupně samostatnosti a nezávislosti, dle vlastních možností a potřeb, a to formou nácviku v podmínkách denního stacionáře.

Chráněné bydlení

Poskytuje dospělým lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením od 18 do 64 let individuální podporu v oblasti bydlení a běžného života a to formou nácviku v podmínkách chráněného bydlení.

Odlehčovací služby

Poskytuje osobám s mentálním a přidruženým tělesným postižením pobytové služby. Smyslem je dát pečujícím blízkým čas k odpočinku a regeneraci sil a motivovat klienty k samostatnosti a nezávislosti tak, aby rodina mohla žít, co možná nejběžnějším životem.

Coffe Club Berenika

V naší kavárně se střetává svět handicapovaných a zdravých lidí. Cílem provozu je úplné zapojení lidí s tělesným a mentálním postižením do společnosti. Nejde o pouhé  vytvoření pracovních míst pro handicapované v izolované chráněné dílně, ale o otevřené pracoviště s každodenním kontaktem se společností.

Fotogalerie

Denní stacionář

Chráněné bydlení

Kavárna

Výrobky

Videa

Berenika v pořadu České Televize Klíč
Přesunout se na začátek