GDPR

Ochrana osobních údajů

GDPR

Organizace Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. (Správce údajů) zpracovává Osobní údaje:

Klientů a zájemců o poskytování sociálních služeb:

na základě zákona o sociálních službách – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, citlivé údaje – individuální potřeby klienta, které vycházejí z jeho nepříznivé sociální situace

na základě souhlasu – fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí ( zobrazující konkrétní osoby).

Opatrovníků a kontaktních osob:

Opatrovníků a kontaktních osob:

na základě souhlasu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail

Sponzorů a dárců

výše různých příspěvků a darů, čísla bankovních účtů, adresa

Zaměstnanců:

na základě zákonů Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, zákon o zaměstnanosti, zákon o dani z příjmu, zákon o sociálním pojištění a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojistění,

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje související s mzdovou agendou, daňovou agendou a agendou sociálního a zdravotního pojištění, např. výše mzdy či číslo bankovního účtu, posouzení zdravotní způsobilosti k práci, o průběhu pracovního poměru, rozhodnutí o přiznání důchodu

na základě souhlasu – fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí (zobrazující konkrétní osoby)

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu, resp. doplnění
  • právo na výmaz
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo vznést námitku
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či odbornými účinky, zahrnuje i profilování

Zabezpečení osobních údajů:

Organizace přijala s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zjistila a byla schopna doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s obecným nařízením GDPR.

Přesunout se na začátek